Secretaría Uvigo

Instrucción da Secretaría Xeral do 14/12/2009, sobre a Tradución ao castelán dos programas das materias

EstadoValidada
TipoInstrucción
RangoUniversidade de Vigo
ServizoSecretaría Xeral
Categorias Outras normas
DescriciónEstablece como responsables da traducción ao castelán dos programas que teñan efectos fora da comunidade autónoma, en caso de solicitude, ós Departamentos.
Destinatarios Toda a comunidade universitaria
Documentos
Atrás