Secretaría Uvigo

Instrucción da Secretaría Xeral do 14/12/2009, sobre a Tradución ao castelán dos programas das materias

EstadoValidada
TipoInstrucción
RangoUniversidade de Vigo
ServizoSecretaría Xeral
DescriciónEstablece como responsables da traducción o castelán dos programas que teñan efectos fora da comunidade autónoma, en caso de solicitude, ós Departamentos.
Destinatarios Toda a comunidade universitaria
Documentos
Atrás