Secretaría Uvigo

Circular da Secretaría Xeral do 02/07/2008, sobre o procedementos de solicitude de informes á Asesoría Xurídica

EstadoValidada
TipoCircular
RangoUniversidade de Vigo
ServizoSecretaría Xeral
Categorias Administración e xestión
DescriciónEstablece o procedemento de solicitude de informes á Asesoría Xurídica.
Destinatarios Toda a comunidade universitaria
Documentos
Atrás