Secretaría Uvigo

Resolucion Reitoral do 09/02/09, que modifican e crean ficheiros de carácter persoal

EstadoValidada
TipoResolución
RangoUniversidade de Vigo
ServizoSecretaría Xeral
DescriciónCumpre co mandato do artigo 20 da LOPD sobre a creación e a modificación de ficheiros que conteñan datos de caracter persoal xestionado pola Universidade de Vigo.
Destinatarios Toda a comunidade universitaria
Documentos
Normativas relacionadas
Modifica a: Resolución Reitoral do 22/06/95, pola que se regulan os ficheiros de tratamento automatizado de datos de carácter persoal da Universidade de Vigo
Atrás