Secretaría Uvigo

Lei 12/2011, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas.

EstadoValidada
TipoLei
RangoAutonómico
ServizoServizo de Axudas ao Estudo, Bolsas e Prezos Públicos
Categorias Estudantes
Administración e xestión
DescriciónMedidas fiscais e administrativas
Destinatarios Toda a comunidade universitaria
Publicacións en diarios
Diario Oficial de Galicia DOG - 30/12/2011
Número 249
Páxina 40692
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2011/20111230/AnuncioC3B0-261211-10396_gl.html
Atrás