Secretaría Uvigo

Resolución Reitoral do 12/06/2017, pola que se delega a sinatura no caso de vacancia, ausencia ou enfermidade da Secretaria Xeral na Vicesecretaria Xeral Técnica

EstadoValidada
TipoResolución
RangoUniversidade de Vigo
ServizoSecretaría Xeral
DescriciónEstablece a delegación de sinatura da secretaria xeral na vicesecretaria xeral técnica.
Destinatarios Toda a comunidade universitaria
Documentos
Atrás