Secretaría Uvigo

Regulamento de organización e funcionamento do Rexistro (C.G. 18/03/2004)

EstadoValidada
TipoRegulamento
RangoUniversidade de Vigo
ServizoSecretaría Xeral
Categorias Organización da Universidade
DescriciónRegula o sistema de rexistro da universidade de Vigo:
Presentación e asento de escritos, solicitudes ou comunicacións.
Procedemento de presentación de documentos.
Funcionamento dos rexistros.
Destinatarios Toda a comunidade universitaria
Documentos
Atrás