Secretaría Uvigo

Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario

EstadoValidada
TipoLei Orgánica
RangoEstatal
ServizoSecretaría Xeral
Categorias Organización da Universidade
Destinatarios Toda a comunidade universitaria
Publicacións en diarios
Boletín Oficial del Estado BOE - 23/03/2023
Número 70
Páxina 43267
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2023-7500
Normativas relacionadas
Anula a: Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
Anula a: Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
Atrás