Secretaría Uvigo

Instrución xerencial de 27 de marzo de 2023 pola que se ditan Instrucións para aclarar o procedemento aplicable aos Proxectos de Investigación Europeos nos que as convocatorias non recollen normas específicas para a liquidación das INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓN DE SERVIZO

EstadoValidada
TipoResolución
RangoUniversidade de Vigo
ServizoXerencia
Categorias Administración e xestión
DescriciónResolución Xerencial de 27 de MARZO de 2023 pola
que se ditan Instrucións para aclarar o
procedemento aplicable aos Proxectos de
Investigación Europeos nos que as convocatorias
non recollen normas específicas para a liquidación
das INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓN DE SERVIZO
Destinatarios Persoal de Administración e Servizos
Persoal Docente e Investigador
Documentos
Atrás