Secretaría Uvigo

Regulamento de funcionamento da Planta piloto de industrias agroalimentarias do campus de Ourense

EstadoValidada
TipoRegulamento
RangoUniversidade de Vigo
ServizoVicerreitoría de Investigación, Transferencia e Innovación
Categorias Investigación
DescriciónEste regulamento apróbase polo Consello de Goberno coa finalidade de artellar o mellor uso das instalacións nas actividades previstas, de xeito que redunden, entre outros aspectos, na mellora da docencia, así como no fortalecemento do Instituto de Agroecoloxía e limentación, e sirvan para darlle pulo á docencia e a transferencia de coñecemento e ás relacións con empresas e institucións.

A planta Piloto de Industrias Agroalimentarias do Campus de Ourense dará servizo a actividades docentes, de investigación e de transferencia do Instituto de Agroecoloxía e Alimentación, tendo prioridade as primeiras, e sen prexuízo de que, asemade, poida ser utilizado por persoal investigador doutras agrupacións e/ou solicitado o seu uso por parte de empresas privadas
Destinatarios Persoal Docente e Investigador
Persoal de Administración e Servizos
Estudantes
Documentos
Atrás