Secretaría Uvigo

Nota técnica da Xerencia 1/2023 relativa ao imposto sobre a renda das persoas físicas, a renda de non residentes e cotizacións á seguridade social dos bolseiros de formación

EstadoValidada
TipoInstrucción
RangoUniversidade de Vigo
ServizoXerencia
Categorias Administración e xestión
DescriciónNOTA TÉCNICA DA XERENCIA 1/2023 RELATIVA AO IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PERSOAS FÍSICAS, A RENDA DE NON RESIDENTES E COTIZACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL DOS BOLSEIROS DE FORMACIÓN.
Destinatarios Persoal de Administración e Servizos
Documentos
Atrás