Secretaría Uvigo

Instrución da Xerencia 2/2023 para contratación de persoal con cargo a proxectos financiados pola Xunta de Galicia

EstadoValidada
TipoInstrucción
RangoUniversidade de Vigo
ServizoXerencia
Categorias Administración e xestión
DescriciónInstrución da Xerencia para contratación de persoal con cargo a proxectos financiados pola Xunta de Galicia
Destinatarios Persoal de Administración e Servizos
Documentos
Normativas relacionadas
Modifica a: Modifica a Instrución 12/2021 do 7 de outubro para a contratación de persoal con cargo a proxectos financiados pola Xunta de Galicia.
Atrás