Secretaría Uvigo

Normativa para a realización do traballo fin de mestrado

EstadoValidada
TipoNormativa
RangoUniversidade de Vigo
ServizoVicerreitoría de Profesorado e Ordenación Académica
Categorias Docencia
DescriciónA presente normativa recolle as directrices xerais relativas á definición, elaboración, defensa, avaliación e tramitación administrativa dos traballos fin de mestrado.
ObservaciónsEsta normativa foi aprobada polo Consello de Goberno o 15 de xuño de 2016 e modificada nas súas sesións do 13 de novembro de 2018 e do 31 de outubro de 2022.
Destinatarios Persoal Docente e Investigador
Persoal de Administración e Servizos
Estudantes
Documentos
Atrás