Secretaría Uvigo

Regulamento de Estudos de Doutoramento da Universidade de Vigo 20220201

EstadoValidada
TipoRegulamento
RangoUniversidade de Vigo
ServizoEscola Internacional de Doutoramento
Categorias Ordenación académica
Estudantes
Outras normas
DescriciónA entrada en vigor do Real decreto 99/2011, do 28 de xaneiro, polo que se regulan as ensinanzas oficiais de doutoramento, fixa un novo marco normativo para adaptar estes ensinos ao espazo europeo de educación superior (EEES), proceso iniciado no ano 1999 coa Declaración de Boloña. A educación superior, e en particular o ciclo de doutoramento, en constante cambio, debe adaptarse aos novos estándares definidos nos «Criterios e directrices para a garantía de calidade no EEES» aprobados, na súa última versión, en 2015.
Tamén, dada a evidente conexión en doutoramento entre a educación superior e a
investigación, o regulamento integra os estándares avanzados de investigación no espazo europeo de investigación establecidos pola Comisión Europea na Carta europea do investigador/a e o Código de conduta para a contratación de investigadores/as e desenvolvidos a través do programa HRS4R (Human Resources Strategy for Researchers).
Deste xeito, apróbase un novo regulamento de estudos de doutoramento adaptado á nova lexislación estatal, documento que pretende ter unha regulación unitaria nos aspectos de xestión académica.
O Comité de Dirección da Escola Internacional de Doutoramento, na súa reunión do 17 de decembro de 2021, acordou propor ao Consello de Goberno a seguintes modificacións no artigo 38 do Regulamento de Estudos de Doutoramento
Destinatarios Toda a comunidade universitaria
Documentos
Normativas relacionadas
Anula a: Regulamento de Estudos de Doutoramento da Universidade de Vigo
Atrás