Secretaría Uvigo

Instrución da xerencia 5/2022 do 8 de xuño de flexibilidade dos procesos administrativos de xestión de gastos por asistencia a congresos internacionais e xustificantes das indemnizacións por razón de servizo na Uvigo

EstadoValidada
TipoInstrucción
RangoUniversidade de Vigo
ServizoXerencia
Categorias PAS
DescriciónInstrución xerencial 5/2022 do 8 de xuño pola que se flexibilizan os procesos administrativos de xestión de gastos por asistencia a congresos internacionais e xustificantes das indemnizacións por razón de servizo na Uvigo
Destinatarios Persoal de Administración e Servizos
Documentos
Atrás