Secretaría Uvigo

Nota técnica sobre IRPF ano 2022

EstadoValidada
TipoNormativa
RangoEstatal
ServizoXerencia
Categorias Administración e xestión
DescriciónNota técnica 2022 sobre o Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e cotizacións.
Destinatarios Persoal Docente e Investigador
Persoal de Administración e Servizos
Documentos
Atrás