Secretaría Uvigo

Instrución da xerencia 2/2022, do 6 de abril, pola que se regula o desenvolvemento do peche dos centros

EstadoValidada
TipoInstrucción
RangoUniversidade de Vigo
ServizoXerencia
Categorias Administración e xestión
DescriciónInstrución da xerencia 2/2022, do 6 de abril, pola que se regula o desenvolvemento do peche dos centros, instalacións e dependencias da Universidade de Vigo nos períodos do 11 ao 13 de abril e do 4 ao 19 de agosto de 2022.
Destinatarios Persoal Docente e Investigador
Persoal de Administración e Servizos
Estudantes
Toda a comunidade universitaria
Documentos
Atrás