Secretaría Uvigo

Regulamento de réxime interno do Cinbio

EstadoValidada
TipoRegulamento
RangoUniversidade de Vigo
ServizoVicerreitoría de Investigación, Transferencia e Innovación
Categorias Investigación
Descricióna Universidade de
Vigo creou Centros de Investigación (CI), entre os que está o Centro de Investigación
CINBIO, constituído como un centro multidisciplinar para a investigación en nanociencia
e biomedicina. Os CI son estruturas específicas de investigación que proporcionan
tarefas de I + D + i no ámbito da súa competencia na Universidade de Vigo e que teñen
carácter estratéxico. Tal e como se recolle na normativa de Grupos, Agrupacións e
Centros de Investigación da Universidade de Vigo, estes últimos poderán estar dotados
de personalidade xurídica propia se así o aconsella a evolución da súa actividade, para
facilitar a captación de recursos externos, a xestión e estabilización do seu persoal.
Destinatarios Persoal Docente e Investigador
Persoal de Administración e Servizos
Toda a comunidade universitaria
Documentos
Atrás