Secretaría Uvigo

Regulamento de creación e de xestión dos institutos de investigación da Universidade de Vigo

EstadoValidada
TipoRegulamento
RangoUniversidade de Vigo
ServizoVicerreitoría de Investigación, Transferencia e Innovación
Categorias Investigación
DescriciónRegulamento de creación e de xestión
dos institutos de investigación da Universidade de Vigo
Destinatarios Persoal Docente e Investigador
Persoal de Administración e Servizos
Toda a comunidade universitaria
Documentos
Normativas relacionadas
Anula a: Regulamento dos institutos universitarios (Claustro 17/12/1996)
Atrás