Secretaría Uvigo

Regulamento Comité de Ética para a Investigación con Seres Humanos e Medio Ambiente (CEISHMA)

EstadoValidada
TipoRegulamento
RangoUniversidade de Vigo
ServizoVicerreitoría de Investigación
Categorias Investigación
DescriciónA Universidade de Vigo, para favorecer que na investigación científica na que se
experimente con seres humanos, datos de carácter persoal ou interacción co medio
ambiente, se promocionen os principios e estándares internacionais de bo goberno,
responsabilidade social e os obxectivos de desenvolvemento sostible (ODS) e se leven
a cabo boas prácticas científicas, con valores de corrección científica, xustiza,
solidariedade, protección de suxeitos vulnerables, honestidade, autonomía persoal,
privacidade, confidencialidade, imparcialidade e respecto aos dereitos humanos,
constitúe este Comité de Ética para a Investigación con Seres Humanos e Medio
Ambiente (CEISHMA).
Destinatarios Persoal Docente e Investigador
Persoal de Administración e Servizos
Estudantes
Toda a comunidade universitaria
Documentos
Atrás