Secretaría Uvigo

Regulamento da Comisión de Calidade da Universidade de Vigo (C.G. 27_10_21)

EstadoValidada
TipoRegulamento
RangoUniversidade de Vigo
ServizoÁrea de Calidade
Categorias Outras normas
Organización da Universidade
DescriciónFuncións, competencias, mandato e duración, réxime de sesións e composición de:
-Comisión de Calidade da Universidade de Vigo.
-Comisión Académica de Calidade da Universidade de Vigo.
-Comisión Técnica de Calidade da Universidade de Vigo.
Destinatarios Toda a comunidade universitaria
Documentos
Normativas relacionadas
Anula a: Regulamento da Comisión de Calidade da Universidade de Vigo (C.G. 02/03/15 e modificado C.G. 21/12/15)
Atrás