Secretaría Uvigo

Estatuto do estudantado deportista na Universidade de Vigo

EstadoValidada
TipoNormativa
RangoUniversidade de Vigo
ServizoVicerreitoría de Captación de Alumnado, Estudantes e Extensión Universitaria
Categorias Estudantes
DescriciónÉ obxecto deste estatuto promover e apoiar o deporte universitario nas súas diferentes formas e niveis, polo que ten de achega á formación integral do estudantado, á integración na vida universitaria, á promoción de hábitos saudables e ao impulso dos valores intrínsecos á propia institución.

En concreto, preténdese por este medio fixar medidas que favorezan a conciliación da vida universitaria e deportiva, e que fomenten o recoñecemento académico das prácticas físico-deportivas pola súa achega á consolidación dos valores propios e das boas prácticas na Universidade de Vigo.
Destinatarios Toda a comunidade universitaria
Documentos
Atrás