Secretaría Uvigo

Instrución da xerencia 3/2021, do 5 de marzo, pola que se regula o desenvolvemento do peche dos centros, instalacións e dependencias da Uvigo nos períodos do 29 ao 31 de marzo e do 4 ao 18 de agosto de 2021

EstadoValidada
TipoInstrucción
RangoUniversidade de Vigo
ServizoXerencia
Categorias PAS
Persoal docente e investigador
DescriciónINSTRUCIÓN DA XERENCIA 3/2021, DO 5 DE MARZO, POLA QUE SE REGULA O DESENVOLVEMENTO DO PECHE DOS CENTROS, INSTALACIÓNS E DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE DE VIGO NOS PERÍODOS DO 29 AO 31 DE MARZO E DO 4 AO 18 DE
AGOSTO DE 2021.
Destinatarios Toda a comunidade universitaria
Documentos
Atrás