Secretaría Uvigo

Regulamento de atención ao estudantado con necesidades específicas de apoio educativo da Universidade de Vigo (C.G. 24/07/13 e modificado no C.G. 13/11/18)

EstadoValidada
TipoRegulamento
RangoUniversidade de Vigo
ServizoServizo de Extensión Universitaria
Categorias Estudantes
DescriciónTen como obxectivo regular as accións de atención académica a estudantes con necesidades educativas especiais. Artéllase arredor de dous instrumentos fundamentais: a Unidade de Atención ao Estudantado con Necesidades Específicas de Apoio Educativo (UNATEN), e unha comisión técnica que ten como funcións primordiais as de atender ás demandas dos membros do estudantado con necesidades específicas de apoio educativo.
Destinatarios Toda a comunidade universitaria
Documentos
Atrás