Secretaría Uvigo

ORDE do 8 de xuño de 2021 pola que se modifica a Orde do 27 de febreiro de 2012 pola que se crea o Rexistro electrónico de plans de autoprotección na Comunidade Autónoma de Galicia e se regula o seu procedemento (código de procedemento PR485A).

EstadoValidada
TipoOrde
RangoAutonómico
ServizoServizo de Prevención de Riscos Laborais
Categorias Outras normas
DescriciónO rexistro ten como finalidade establecer unha base de datos sobre o contido dos plans de autoprotección, á cal poderán acceder os servizos de emerxencias da Comunidade Autónoma de Galicia, para os efectos de ampliar a información sobre os centros, establecementos, espazos, instalacións ou dependencias, que facilite e optimice as súas posibles intervencións en caso de sinistro.
Tendo en conta a complexidade do Rexistro e a necesidade de regular aspectos como as modificacións e baixas dos plans, a documentación que se lle debe xuntar á solicitude, e as melloras necesarias que se deben implantar para que a consulta dos datos contidos nel sexa máis doada.
Destinatarios Persoal Docente e Investigador
Persoal de Administración e Servizos
Toda a comunidade universitaria
Publicacións en diarios
Diario Oficial de Galicia DOG - 17/06/2021
Número 114
Páxina 30163
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210617/AnuncioG0595-090621-0001_gl.html
Normativas relacionadas
Modifica a: ORDE do 27 de febreiro de 2012 pola que se crea o Rexistro electrónico de plans de autoprotección na Comunidade Autónoma de Galicia e se regula o seu procedemento
Atrás