Secretaría Uvigo

Regulamento Comité de Ética de investigación (CETIC)

EstadoValidada
TipoRegulamento
RangoUniversidade de Vigo
ServizoVicerreitoría de Investigación
Categorias Investigación
DescriciónCreación do Comité de Ética da Investigación, CETIC, para poder proporcionar unha resposta áxil e efectiva ante as necesidades actuais e futuras, en orde á protección dos dereitos fundamentais das persoas, o benestar dos animais e o medio ambiente e ao respecto dos principios e compromisos bioéticos asumidos pola Comunidade Científica e polos Estatutos da Universidade
Destinatarios Persoal Docente e Investigador
Persoal de Administración e Servizos
Estudantes
Toda a comunidade universitaria
Documentos
Atrás