Secretaría Uvigo

Comunidade Alumni: Normas de uso e funcionamento do servizo e política de privacidade

EstadoValidada
TipoRegulamento
RangoUniversidade de Vigo
ServizoVicerreitoría de Captación de Alumnado, Estudantes e Extensión Universitaria
Categorias Outras normas
DescriciónA presente normativa de uso e de funcionamento do servizo da comunidade Alumni da Universidade de Vigo ten por obxecto regular o funcionamento deste servizo prestado pola
Universidade de Vigo a través da Vicerreitoría con competencias en materia de emprego, no que queda integrado o devandito servizo. A normativa estará dispoñible para todo o usuariado da comunidade e será de obrigado cumprimento, especialmente no que respecta ao réxime de admisión e de permanencia na comunidade.
Destinatarios Toda a comunidade universitaria
Documentos
Atrás