Secretaría Uvigo

Instrución da Vicerreitoría de Ordenación Académica e Profesorado do 3 de outubro de 2020, que modifica a instrución de 17 de setembro de 2020 sobre medidas aplicables ao persoal docente e investigador (PDI) da Universidade de Vigo en situación de vulnerabilidade ao SARS-CoV-2

EstadoValidada
TipoInstrucción
RangoUniversidade de Vigo
ServizoVicerreitoría de Ordenación Académica e Profesorado
Categorias Persoal docente e investigador
DescriciónInstrución da Vicerreitoría de Ordenación Académica e Profesorado do 3 de outubro de 2020, que modifica a instrución de 17 de setembro de 2020 sobre medidas aplicables ao persoal docente e investigador (PDI) da Universidade de Vigo en situación de vulnerabilidade ao SARS-CoV-2
Destinatarios Persoal Docente e Investigador
Documentos
Normativas relacionadas
Modifica a: INSTRUCIÓN SOBRE MEDIDAS APLICABLES AO PERSOAL DOCENTE E INVESTIGADOR DA UVIGO EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDADE AO SARS-CoV-2
Atrás