Secretaría Uvigo

Instrución da Vicerreitoría de Captación de Alumnado, Estudantes e Extensión Universitaria, do 27 de xullo de 2020, pola que se desenvolve o acordo do Consello de Goberno, do 1 de xullo de 2020 relativa ás prácticas en institucións ou en empresas

EstadoValidada
TipoInstrucción
RangoUniversidade de Vigo
ServizoVicerreitoría de Captación de Alumnado, Estudantes e Extensión Universitaria
Categorias Estudantes
DescriciónInstrución da Vicerreitoría de Captación de Alumnado, Estudantes e Extensión Universitaria, do 27 de xullo de 2020, pola que se desenvolve o acordo do Consello de Goberno, do 1 de xullo de 2020, polo que se modifica o acordo do 29 de abril de 2020, no que respecta ás prácticas en institucións ou en empresas
Destinatarios Persoal Docente e Investigador
Estudantes
Documentos
Atrás