Secretaría Uvigo

Resolución reitoral, do 29 de maio de 2020, de continuidade dos prazos nos trámites dos procedementos administrativos na Universidade de Vigo

EstadoValidada
TipoResolución
RangoUniversidade de Vigo
ServizoSecretaría Xeral
Categorias Administración e xestión
DescriciónDeroga toda a normativa anterior que poida contradicir esta resolución
Destinatarios Toda a comunidade universitaria
Documentos
Atrás