Secretaría Uvigo

Instrución da Xerencia do 27 de marzo sobre as consecuencias que se derivan da aplicación do RD 463/2020 E do RDL 8/2020 nos contratos da Universidade de Vigo (COVID- 19)

EstadoValidada
TipoInstrucción
RangoUniversidade de Vigo
ServizoXerencia
Categorias Administración e xestión
DescriciónINSTRUCIÓN DA XERENCIA DO 27 DE MARZO DE 2020, SOBRE AS CONSECUENCIAS QUE SE
DERIVAN DA APLICACIÓN DO RD 463/2020 E DO RDL 8/2020 NOS CONTRATOS DA UNIVERSIDADE DE VIGO ACTUALMENTE EN FASE DE EXECUCIÓN.
Destinatarios Persoal de Administración e Servizos
Documentos
Atrás