Secretaría Uvigo

Instrución da Vicerreitoría de Captación de Alumnado, Estudantes e Extensión Universitaria do 20 de abril de 2020 para modificar a matrícula da materia curricular de prácticas externas a teor da Resolución reitoral do 1 de abril de 2020 sobre as prácticas académicas externas do curso 2019/2020 como consecuencia da súa suspensión temporal derivada da situación de crise sanitaria ocasionada pola COVID-19

EstadoValidada
TipoInstrucción
RangoUniversidade de Vigo
ServizoVicerreitoría de Captación de Alumnado, Estudantes e Extensión Universitaria
Categorias Outras normas
DescriciónInstrución da Vicerreitoría de Captación de Alumnado, Estudantes e Extensión Universitaria do 20 de abril de 2020, para modificar a matrícula da materia curricular de prácticas externas a teor da Resolución reitoral do 1 de abril de 2020 sobre as prácticas académicas externas do curso 2019/2020 como consecuencia da súa suspensión temporal derivada da situación de crise sanitaria ocasionada pola COVID-19
Destinatarios Persoal Docente e Investigador
Estudantes
Documentos
Atrás