Secretaría Uvigo

Instrución da Xerencia 2/20202, do 1 de abril, sobre o peche de centros en Semana Santa

EstadoValidada
TipoInstrucción
RangoUniversidade de Vigo
ServizoXerencia
Categorias PAS
Persoal docente e investigador
DescriciónInstrución da xerencia 2/20202, do 1 de Abril, pola que se regula o desenvolvemento do peche dos centros, instalacións e dependencias da Universidade de Vigo no período comprendido entre o 6 e o 8 de Abril de 2020.
Destinatarios Persoal Docente e Investigador
Persoal de Administración e Servizos
Toda a comunidade universitaria
Documentos
Atrás