Secretaría Uvigo

Nota técnica núm.2 sobre o procedemento de tramitación de contratos menores

EstadoValidada
TipoInstrucción
RangoUniversidade de Vigo
ServizoXerencia
Categorias PAS
DescriciónNOTA TÉCNICA SOBRE O PROCEDEMENTO DE TRAMITACIÓN DE CONTRATOS MENORES NO SUPOSTO DE QUE SEXA NECESARIO ASINAR UN CONTRATO CO PROVEEDOR.
Destinatarios Persoal de Administración e Servizos
Documentos
Atrás