Secretaría Uvigo

DECRETO 168/2019, do 12 de decembro, polo que se crea e se regula o Rexistro Galego de Exposición Laboral ao Amianto

EstadoValidada
TipoDecreto
RangoAutonómico
ServizoServizo de Prevención de Riscos Laborais
Categorias Outras normas
DescriciónA empresa garantirá unha vixilancia axeitada e específica da saúde das persoas traballadoras en relación cos riscos por exposición ao amianto. Esta vixilancia
da saúde debe ser documentada mediante fichas para o rexistro de datos sobre a vixilancia
sanitaria específica da poboación traballadora
Destinatarios Toda a comunidade universitaria
Publicacións en diarios
Diario Oficial de Galicia DOG - 10/01/2020
Número 6
Páxina 1021
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200110/AnuncioC3K1-271219-0001_gl.pdf
Atrás