Secretaría Uvigo

INSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIA DA VICERREITORÍA DE ORDENACIÓN ACADÉMICA E PROFESORADO 5/2019, SOBRE O PROCEDEMENTO PARA CUBRIR AS ACTAS DAS ENSINANZAS DE GRAO E MÁSTER NA UNIVERSIDADE DE VIGO

EstadoValidada
TipoInstrucción
RangoUniversidade de Vigo
ServizoVicerreitoría de Ordenación Académica e Profesorado
Categorias Ordenación académica
DescriciónInstrucción da Vicerreitoría de Ordenación Académica e Profesorado 5/2019, do 5 de novembro de 2019, sobre o procedemento para cubrir as actas das ensinanzas de Grao e Máster na Universidade de Vigo (complementaria da instrucción 3/2019 do 5 de agosto de 2019)
Destinatarios Persoal Docente e Investigador
Documentos
Publicacións en diarios
Web Universidade de Vigo uvigo - 05/11/2019
Atrás