Secretaría Uvigo

Regulamento de estudos de doutoramento da Universidade de Vigo

EstadoAnulada
TipoRegulamento
RangoUniversidade de Vigo
ServizoServizo de Xestión de Estudos de Posgrao
Categorias Ordenación académica
DescriciónRegulamento de estudos de doutoramento da Universidade de Vigo
Aprobado no Consello de Goberno do 20/07/2012 inclue as modificacións posteriores de 2014 e 2017.
A entrada en vigor do Real decreto 99/2011, do 28 de xaneiro, polo que se regulan as ensinanzas oficiais de doutoramento, fixa un novo marco normativo para adaptar estes ensinos ao Espazo Europeo de Educación Superior, proceso iniciado no ano 1999 coa Declaración de Boloña. Igualmente, estas ensinanzas deben respectar o Real Decreto 195/2016, de 13 de maio, polo que se establecen os requisitos para a expedición do Suplemento Europeo ao Título Universitario de Doutor.
Deste xeito, procede aprobar un novo regulamento de estudos de doutoramento adaptado á nova lexislación estatal, documento que pretende ter unha regulación unitaria nos aspectos de xestión académica.
Destinatarios Toda a comunidade universitaria
Documentos
Atrás