Secretaría Uvigo

Protocolo de colaboración Xunta_SUG para a valoración dos expedientes académicos

EstadoValidada
TipoResolución
RangoAutonómico
ServizoServizo de Xestión de Estudos de Posgrao
Categorias Ordenación académica
DescriciónRESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2011, da Secretaría Xeral Técnica
da Consellería de Educación e Ordeación Universitaria, pola que se dispón
a publicación do protocolo de colaboración susbcrito entre a consellería e as
universidades de Santiago de Compostela, A Coruña e Vigo para a valoración
dos expedientes académicos.
Destinatarios Toda a comunidade universitaria
Documentos
Atrás