Secretaría Uvigo

Real decreto 195/2016, do 13 de maio, polo que se establecen os requisitos para a expedición do suplemento europeo ao título universitario de doutor.

EstadoValidada
TipoReal Decreto
RangoEstatal
ServizoServizo de Xestión de Estudos de Posgrao
Categorias Ordenación académica
DescriciónO presente real decreto ten por obxecto a regulación dos requisitos e o procedemento para a expedición do suplemento europeo ao título de doutor obtido conforme as ensinanzas oficiais de doutoramento reguladas no Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro, e no Real decreto 99/2011, do 28 de xaneiro, a fin de promover a mobilidade de titulados no Espazo Europeo de Educación Superior, incluída a expedición dos suplementos europeos aos títulos de doutor do programa Erasmus Mundus e sucesivos.
Destinatarios Toda a comunidade universitaria
Documentos
Atrás