Secretaría Uvigo

Instrución da xerencia 11/2019 complementaria peche centros

EstadoValidada
TipoInstrucción
RangoUniversidade de Vigo
ServizoXerencia
Categorias Administración e xestión
DescriciónInstrución da xerencia 11/2019, do 2 de xullo, pola que se amplían os servizos esenciais
establecidos na instrución 7/2019 durante o peche de centros, instalacións e dependencias da Universidade de Vigo no período comprendido entre o 7 e o 19 de agosto de 2019.
Destinatarios Persoal Docente e Investigador
Persoal de Administración e Servizos
Estudantes
Toda a comunidade universitaria
Documentos
Atrás