Secretaría Uvigo

Instrución da xerencia 7/2019, do 20 de maio, peche centros, instalacións e dependencias da Uvigo agosto

EstadoValidada
TipoInstrucción
RangoUniversidade de Vigo
ServizoXerencia
Categorias Administración e xestión
DescriciónINSTRUCIÓN DA XERENCIA 7/2019, DO 20 DE MAIO, POLA QUE SE REGULA O DESENVOLVEMENTO DO PECHE DOS CENTROS, INSTALACIÓNS E DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE DE VIGO NO PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE O 7 E O 19 DE AGOSTO DE 2019.
Destinatarios Persoal Docente e Investigador
Persoal de Administración e Servizos
Estudantes
Toda a comunidade universitaria
Documentos
Atrás