Secretaría Uvigo

Instrución da xerencia 6/2019 de 8 de abril

EstadoValidada
TipoInstrucción
RangoUniversidade de Vigo
ServizoXerencia
Categorias PAS
DescriciónINSTRUCIÓN DA XERENCIA 6/2019, DO 8 DE ABRIL, SOBRE A DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA SUBIR EN CADA FASE DE ACORDO COA RESOLUCIÓN XERENCIAL DE 8 DE ABRIL DE 2019 DA UNIVERSIDADE DE VIGO POLA QUE APROBA O REXIME DE CONTROL INTERNO DOS EXPEDIENTES DE GASTO
Destinatarios Persoal de Administración e Servizos
Documentos
Atrás