Secretaría Uvigo

Protección de datos: Orientacións da AEPD para a aplicación provisional da Disposición Adicional Séptima da LOPDGDD

EstadoValidada
TipoNormativa
RangoUniversidade de Vigo
ServizoXerencia
Categorias PAS
Administración e xestión
Outras normas
DescriciónProtección de datos: Orientacións da AEPD para a aplicación provisional da Disposicion Adicional Séptima da LOPDGDD.
Destinatarios Persoal de Administración e Servizos
Persoal Docente e Investigador
Documentos
Atrás