Secretaría Uvigo

Normativa para a realización do traballo de fin de mestrado

EstadoAnulada
TipoNormativa
RangoUniversidade de Vigo
ServizoVicerreitoría de Profesorado e Ordenación Académica
Categorias Docencia
DescriciónA presente normativa recolle as directrices xerais relativas á definición, elaboración, defensa, avaliación e tramitación administrativa dos traballos fin de mestrado.
ObservaciónsEsta normativa foi aprobada polo Consello de Goberno o 15/06/16 e modificada nas súas sesións do 13/11/18 e do 31/10/2022.
Destinatarios Persoal Docente e Investigador
Persoal de Administración e Servizos
Estudantes
Documentos
Atrás