Secretaría Uvigo

Instrución da xerencia 4/2019 do 26 de febreiro relativa á xestión económica de prazas de profesorado dos corpos docentes universitarios

EstadoValidada
TipoInstrucción
RangoUniversidade de Vigo
ServizoXerencia
Categorias PAS
Persoal docente e investigador
Outras normas
DescriciónInstrución da Xerencia 4/2019, do 26 de febrero, relativa á Xestión económica das prazas de profesorado dos corpos docentes universitarios.
Destinatarios Persoal de Administración e Servizos
Persoal Docente e Investigador
Documentos
Atrás