Secretaría Uvigo

Regulamento do Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo (C. G. 22/01/2019)

EstadoValidada
TipoRegulamento
RangoUniversidade de Vigo
ServizoSecretaría Xeral
Categorias Organización da Universidade
DescriciónEstablece a natureza e fins, a organización, actividade editorial e o réxime económico e financeiro do Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo.
Destinatarios Toda a comunidade universitaria
Documentos
Atrás