Secretaría Uvigo

Normativa de dedicación e recoñecementos docentes do profesorado (C. G. 22/01/2019)

EstadoValidada
TipoNormativa
RangoUniversidade de Vigo
ServizoSecretaría Xeral
Categorias Persoal docente e investigador
DescriciónDesenrola a regulación da dedicación docente do profesorado en función dos tramos de investigación do Decreto Ley 14/2012, nos seguistes catro apartados.
1. A dedicación docente do profesorado
2. O recoñecemento das actividades de goberno e representación
3. A capacidade docente
4. Outras actividades recoñecidas
Destinatarios Persoal Docente e Investigador
Documentos
Atrás