Secretaría Uvigo

Normativa de transferencia e recoñecemento de créditos

EstadoValidada
TipoNormativa
RangoUniversidade de Vigo
ServizoServizo de Xestión de Estudos de Posgrao
Categorias Ordenación académica
DescriciónO Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro, polo que se establece a ordenación das ensinanzas universitarias oficiais determina que as universidades elaborarán e farán pública a súa normativa sobre o sistema de recoñecemento e transferencia de créditos. Así mesmo defínense estes conceptos e os seus principais efectos no contexto das novas ensinanzas universitarias oficiais.
Destinatarios Persoal Docente e Investigador
Persoal de Administración e Servizos
Estudantes
Documentos
Atrás