Secretaría Uvigo

DECRETO 171/2010, do 1 de outubro, sobre plans de autoprotección na Comunidade Autónoma de Galicia.

EstadoValidada
TipoDecreto
RangoAutonómico
ServizoServizo de Prevención de Riscos Laborais
Categorias Outras normas
DescriciónRegula o catálogo de actividades e centros obrigados a realizar plans de autoprotección, o contido destes plans e a creación do rexistro de plans de autoprotección; complétase a dita regulamentación coa definición das tarefas de inspección e control e os órganos chamados a executalas.
Destinatarios Toda a comunidade universitaria
Publicacións en diarios
Diario Oficial de Galicia DOG - 21/12/2010
Número 203
Páxina 17.429
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2010/20101021/Anuncio35CC2_gl.html
Atrás