Secretaría Uvigo

Regulamento para elixir representantes de estudantado e PAS no comité de dirección da EIDO

EstadoValidada
TipoRegulamento
RangoUniversidade de Vigo
ServizoSecretaría Xeral
Categorias Normativa electoral
DescriciónEsta norma ten por finalidade complementar a normativa a ter en conta na elección de representantes de estudantes de doutoramento e de persoal de administración e servizos no comité de dirección da Escola Internacional de Doutoramento da Universidade de Vigo (EIDO): os Estatutos da Universidade de Vigo e o Regularnento de réxime interno da EIDO
ObservaciónsRegulamento para elixir a representación do estudantado e do persoal de administración e servizos no comité de dirección da Escola Internacional de Doutoramento. Aprobado pola Comisión Electoral o día 19 de decembro de 2018.
Destinatarios Toda a comunidade universitaria
Documentos
Atrás