Secretaría Uvigo

Nota técnica do 29 de setembro de 2017 sobre a instrución xerencial do 6 de outubro de 2016 sobre o procedemento de contratación menor naquelas obras, servizos e subministracións nas que teña competencia o Departamento Técnico de Obras, Instalacións e infraestruturas

EstadoValidada
TipoInstrucción
RangoUniversidade de Vigo
ServizoXerencia
Categorias Administración e xestión
DescriciónNota técnica do 29 de setembro de 2017 sobre a instrución xerencial do 6 de outubro de 2016 sobre o procedemento de contratación menor naquelas obras, servizos e subministracións nas que teña competencia o Departamento Técnico de Obras, Instalacións e infraestruturas
Destinatarios Persoal de Administración e Servizos
Documentos
Atrás